Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

ГАЛЕРИЯ

Изложба "Вълшебна Коледа" подготвиха учениците от прогимназиален етап. В нея те показаха уменията си в изработването на картички, сувенири и рисунки. Изложбата бе реализирана по проект "Равен шанс за всички" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". В нея взеха участие: V клас - Бекир Коливичен, Красимира Кърчева, Шидер Атанасов, Пепа Шибилева; VI клас - Габриела Гочева, Мирослава Иванова, Илиян Иванов, Максун Филипов, Браян-Мариян Желязков, Фатме Христова, Джансу Ахмед, Нихат Марков, Марин Матев; VII клас - Валентина Ангелова, Сейджан Николова, Зекие Гюлюзар, Росица Василева, Севда Ганева, Галин Шидеров, Сабри Колев. (21.12.2020)

Изложба
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка