Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Проекти

Проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

                                                                               ***

Национална програма "Без свободен час", модул: "Без свободен час в училище"- заместване на отсъстващи учители в училищата.

                                                                               ***

Проект BG051PO001-3.1.03-0001 - "Квалификация на педагогическите специалисти" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

                                                                               ***

Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

 През новата учебна 2022/2023 година ОУ „Христо Ботев“ – с. Левка участва в схема „Училищен плод“, финансирана от Бюджет на Република България/Държавен фонд „Земеделие“ с финансовата подкрепа на Европейски съюз.

   Една от основните цели на схемата „Училищен плод“ е създаването на трайни навици у децата и подрастващите за здравословно хранене чрез увеличаване на консумацията на плодове и зеленчуци. По схемата „Училищен плод” децата получават ябълки, круши, банани, мандарини, портокали,  киви, домати, краставици, моркови, сливи, праскови и грозде през цялата учебна година.

     Броят на децата, които ще получават свежи плодове и зеленчуци през настоящата 2022/2023 учебна година е 100.Това са деца от 3 сборна група и 4 група и учениците от 1 – 4.клас.

    Широкоизвестна е английската поговорка: „Една ябълка на ден държи доктора далеч от мен”. Българският вариант на тази „витаминозна” мъдрост е любимата на децата песничка „Чушки и домати, който не яде, той голям не ще да порасте”. В родния вариант внушението отива дори по-далеч от английския – без плодове и зеленчуци не само няма да си здрав, но… няма и да пораснеш. Напоследък обаче песничката е малко позабравена, защото децата най-често посягат към традиционната баничка, сандвичите, чипса и шоколадовите изделия. Резултатът е наднормено тегло и дори затлъстяване сред българските ученици. Първа крачка към въвеждане на по-балансирано хранене в училищата бе направена със забраната в училищните лавки да се продават храни, съдържащи много мазнини и захар, както и сладките газирани напитки. А сега въвеждането на европейската програма „Училищен плод” ще внесе и необходимата доза полезни витамини в режима на децата и  подрастващите. 

    Програмата има и своята образователна страна. Предвидени са инициативи за повишаване на информираността на децата, учениците, техните родители и учителите. Те ще са насочени към придобиване на знания за производството на плодове и зеленчуци, мястото им в храненето на човека,  значението на пресните плодове и зеленчуци за здравето, както и принципите на здравословното хранене.

     Втората важна цел на програмата „Училищен плод” е подкрепа за развитието на производството на плодове и зеленчуци в ЕС чрез изграждане на бъдещо търсене в общността. Утвърдените от МЗХ зеленчуците за снабдяване на училищата у нас са домати, краставици, пипер, моркови, зеле. А гамата на плодовете е безкрайно богата – ябълки, круши, праскови и нектарини, банани, мандарини, портокали, грейпфрути, киви. Специално изискване на европейската програма е плодовете и зеленчуците да са произведени в ЕС. Изключение се допуска само за цитрусовите плодове. 

      Има, разбира се, и специални изисквания към качеството и безопасността на плодовете и зеленчуците, предназначени за детски градини и училища.
Наредбата категорично забранява по тази схема да се раздават плодове и зеленчуци, съдържащи генно-модифицирани организми.

Програмата „Училищен плод” на ЕС няма задължителен характер за детските градини и училищата. Но благодарение на нея обхванатите деца консумират по-често плодове. За тях два дни седмично закуската е именно  плод.
      Защо ОУ „Христо Ботев“ – с. Левка избра да се включи в схемата „Училищен плод” през 2022/2023 година и да предостави възможност на своите подрастващи ученици да се хранят здравословно с плод или зеленчук?

 

За нас е важна грижата за здравето на децата!

За нас приоритет е здравословното хранене с богати на витамини плодове и зеленчуци!

За нас цел е да образоваме подрастващите към здравословни навици при храненето!

Приемът на плодове и зеленчуци е най-сигурният начин за съхраняване на добро здраве и дълголетие!

 

Съпътстващи педагогически мерки, които ОУ „Христо Ботев“ ще реализира през учебната 2022/2023 година:

 

През месец Октомври 2022 г. – Беседа на тема : „Ползата от плодовете и зеленчуците“

През месец Ноември 2022 г. – Рисунка на тема: „Най – вкусния плод“

През месец Декември 2022 г. – Беседа на тема: „Най- полезните плодове през зимата“

През месец Януари 2023 г. – Моделиране на тема: „Любим плод“

През месец Февруари 2023 г. – Рисунка на тема: „Свежите супергерои“

През месец Март 2023 г. – Апликация на тема: „Познавам плодовете“

През месец Април 2023 г. – Практично занятие на тема: „Вкусна плодова салата“

През месец Май 2023 г. – Практично занятие на тема: „Празник на плодовете“

 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Левка участва в схема „Училищно мляко“, финансирана от Бюджет на Република България/Държавен фонд „Земеделие“ с финансовата подкрепа на Европейски съюз.

      Броят на децата, които ще получават мляко и млечни продукти през настоящата 2022/2023 учебна година е 100.

    Схема „Училищно мляко” има за цел да насърчава консумацията на прясно и кисело мляко ,на други млечни продукти и мед, като по този начин допринася за подобряване на хранителните навици на децата.

   Прилагането на тази схемата в училищата ще увеличи консумацията на мляко , млечни продукти и мед от деца и ще допринесе за формирането на здравословни хранителни навици.

    Схемата „Училищно мляко” в учебните заведения се прилага за постигане на следните цели:
     1.Трайно увеличаване на делът на млякото и млечните продукти в храненето на децата, във възрастта, когато се оформят хранителните им навици;
     2.Повишаване в дългосрочен план консумацията на мляко, млечни продукти и мед сред децата, за да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици;
     3.Стимулиране производството и реализацията на мляко.

 

Съпътстващи педагогически мерки, които ОУ „Христо Ботев“ ще реализира през учебната 2022/2023 година:

 През месец Октомври 2022 г. – Беседа на тема: „От къде идва млякото?“

През месец Ноември 2022 г. – Открит урок „Ние здрави сме деца, защото пием мляко“

През месец Декември 2022 г. – Беседа на тема: „Производството на млечни продукти и мястото им в храненето на човека“

През месец Януари 2023 г. – Занятие на тема: „Грижи за домашните животни. Подслон“

През месец Февруари 2023 г. – Игра - беседа на тема: „Здравословните млечни храни“

През месец Март 2023 г. – Рецептите на баба на тема: „Как да си приготвим млечен крем?“

През месец Април 2023 г. – Занятие на тема : „Апликации на домашни животни, от които се добива мляко“

През месец Май 2023 г. – Практическо занятие на тема: „Забавни игри“

                                                                               ***

Спортен проект по ПМС № 46 от 2020 г.

                                                                               ***

Проект "Модернизация на материалната база в училище", модул: "Подобряване на училищната среда"

                                                                               ***

Национална кампания "За чиста околна среда" на тема "Обичам природата - и аз участвам - 2015" на МОСВ и ПУДООС 

                                                                               ***

Проект "Плетеница от етноси", финансираща институция ЦОИДУЕМ

                                                                               ***

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

                                                                *************************

 

Проект BG05M2OP001-2.011 "Подкрепа за успех", финансиран  от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

                                                               ************************

Проект  BG05М2ОР001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН", финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения-базови и за напреднали, включително и комвпютърно моделиране/кодиране)

 

                                                                  ***************************

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", финансиран от Оперативна програма "Наука и образовение за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

                                                                  ****************************

 

 Проект BG05M2OP001-3.006-0002-C01 „Равен шанс за всички“ по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът има за цел да подобри достъпа до качествено образование и да повиши броя на успешно интегрираните чрез включване в образователни дейности на ученици от маргинализирани групи/включително роми/.

Дейностите, които са заложени са свързани с намаляване на броя на отпадащите и преждевременно напусналите училище; подпомагане на децата от маргинализираните общности да постигнат пълноценна социализация и творческа реализация чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и засилване на желанието и мотивацията на учениците да участват в образователния процес, преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на различия; провокиране и създаване на траен интерес към опознаване и съхраняване и развиване на културната си идентичност на учениците от маргинализираните групи.

 

 

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка