Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Проект Подкрепа зауспех

 

 

 

 

 

 

"Подкрепа за успех" 2019/2020 учебна година.

През учебната 2019/2020 година са сформирани четири групи за обучителни затруднения по БЕЛ в начален етап, Iкл., IIкл., IIIкл и  IVкл.

В прогимназиален етап са сформирани две групи за обучителни затруднения- БЕЛ- VIIкл. и Математика-VIIкл.

 

"Подкрепа за успех" 2020/2021 учебна година.

През учебната 2020/2021 година са сформирани четири групи за обучителни затруднения по БЕЛ в начален етап, Iкл., IIкл., IIIкл и  IVкл. и една група за обучителни затруднения по математика в IVкл.

В прогимназиален етап са сформирани две групи за обучителни затруднения- БЕЛ- VIIкл. и Математика-VIIкл.

 

"Подкрепа за успех" 2021/2022 учебна година.

През учебната 2021/2022 година са сформирани четири групи за обучителни затруднения по БЕЛ в начален етап и една група за обучителни затруднения по БЕЛ в прогимназиален етап.

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка