Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Бюджет 2015-2018 г.

2015 г.

От линка по -долу можете да изтеглите Бюджета за 2015 г.:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IMG.pdf

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за първото тримесечие (I - III м.) на 2015 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Ot4et Levka.pdf 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за второто тримесечие (I - VI м.) на 2015 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Отчет за кас.изпълнение-01.01.2015 г. до 30.06.2015 г..pdf

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за третото тримесечие (I - IX м.) на 2015 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Ot4et Levka.pdf

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение (I - XII м.) на 2015 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Отчет за кас.изпълнение.pdf

2016 г.

От линка по -долу можете да изтеглите Бюджета за 2016 г.:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IMG.pdf

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за първото тримесечие (I - III м.) на 2016 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Отчет първо тримесечие.compressed.pdf

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за второто тримесечие (IV - VI м.) на 2016 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/vtoro trimesechie.pdf 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за третото тримесечие (I - IX м.) на 2016 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/1-19.16 - otchet.pdf

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение (I - XII м.) на 2016 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/OTCHET 1 - 12. 16.pdf

 

2017г.

От линка по -долу можете да изтеглите Бюджета за 2017г.:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Бюджет 2017г..pdf

* Файлът е качен на 02.02.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите плана за средства от ЕС:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/План за средства от Европейски съюз за 2017г..pdf

* Файлът е качен на 02.02.2017г.  

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.01.2017 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/budjet - 31.01.2017g..pdf

* Файлът е качен на 20.02.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.01.2017 година - ЦОУП:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Отчет за касово изпълнение към 31.01.2017г. Проект BG051PO001-3.1.06 ЦОУП.pdf

* Файлът е качен на 23.02.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.01.2017 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Отчет касово изпълнение към 31.01.2017г. - Твоят час.pdf

* Файлът е качен на 23.02.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 28.02.2017 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/otchet kasovo izpalnenie kum 28.02..pdf

* Файлът е качен на 02.03.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 28.02.2017 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/otchet TCH kum 28.02.pdf

* Файлът е качен на 02.03.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за първото тримесечие (I - III м.) на 2017 година - ЦОУП:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/trimesechen COUP.pdf

* Файлът е качен на 18.04.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.03.2017 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/mesechen otchet Tvoiat chas.pdf

* Файлът е качен на 18.04.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за първото тримесечие (I - III м.) на 2017 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/trimesechen TCH - 1-3.2017.pdf

* Файлът е качен на 18.04.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.03.2017 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/1.mesechen otchet za kasovo izpulnenie na budgeta kum 31.03.17.pdf

* Файлът е качен на 18.04.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за първото тримесечие (I - III м.) на 2017 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2.trimesechen otchet za kasovo izpulnenie -01. -03. 2017.pdf

* Файлът е качен на 18.04.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.04.2017 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/месечен отчет Твоят час - 30.04.17г.31052017.pdf

* Файлът е качен на 18.05.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.04.2017 година - ЦОУП:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/месечен отчет ЦОУП - 30.04.17г.31052017.pdf

* Файлът е качен на 18.05.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.04.2017 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/otchet za kasovo izp. kum 30.04.2017 g..pdf

* Файлът е качен на 18.05.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.05.2017 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/otchet za KI - tvoiat chas - mai, 2017.pdf

* Файлът е качен на 19.06.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.05.2017 година - ЦОУП:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/otchet coup - mai 2017.pdf

* Файлът е качен на 19.06.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.05.2017 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/otchet za kasovo izpulnenie - mai,2017.pdf

* Файлът е качен на 19.06.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.06.2017 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/otchet za KI - uni - Tvoiat chas.xlsx

* Файлът е качен на 18.07.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.06.2017 година - ЦОУП:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/otchet kasovo izp. uni-ЦОУП.xlsx

* Файлът е качен на 18.07.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.06.2017 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2017_Mnt_Mun.xlsx

* Файлът е качен на 18.07.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за второто тримесечие (IV - VI м.) на 2017 година - проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/trimesechen otchet-Левка-Твоят-час.xlsx

* Файлът е качен на 18.07.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за второто тримесечие (IV - VI м.) на 2017 година - ЦОУП:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/trimesechen otchet COUP -Левка.xlsx

* Файлът е качен на 18.07.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за второто тримесечие (IV - VI м.) на 2017 година: 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/trimesechen otchet 2017-Левка.xlsx
* Файлът е качен на 18.07.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.07.2017 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2017_Mnt_Mun_KSF-Твоят-час.xlsx

* Файлът е качен на 28.08.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.07.2017 година - ЦОУП:

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2017_Mnt_Mun_KSF-ЦОУП.xlsx

* Файлът е качен на 28.08.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.07.2017 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2017_Mnt_Mun-Бюджет-2.xlsx

* Файлът е качен на 28.08.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.08.2017 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2017_Mnt_Mun_Budjet (2).xls

* Файлът е качен на 29.09.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.08.2017 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/v_IB1_2017_Mnt_Mun_KSF Твоят час.xls

* Файлът е качен на 29.09.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.08.2017 година - ЦОУП:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/v-IB1_2017_Mnt_Mun_KSF ЦОУП.xls

* Файлът е качен на 29.09.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.09.2017 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/окт B1_2017_Mnt_Mun месечен 30.09.2017-бюджет.xls

* Файлът е качен на 31.10.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за третото тримесечие (VII - IX м.) на 2017 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/октB3_2017_Qrt_Mun - тримесечен-бюджет.xls

* Файлът е качен на 31.10.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.09.2017 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/окт-IB1_2017_Mnt_Mun_KSF Тв.час месечен 30.09.2017.xls

* Файлът е качен на 31.10.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.09.2017 година - ЦОУП:

  http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/окт IB1_2017_Mnt_Mun_KSF ЦОУП месечен 30.09.2017.xls

* Файлът е качен на 31.10.2017г. 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за третото тримесечие (VII - IX м.) на 2017 година - проект "Твоят час":
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/окт-IB3_2017_Qrt_Mun_KSF -Тв.час-тримесечен.xls
* Файлът е качен на 31.10.2017г. 

 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за третото тримесечие (VII - IX м.) на 2017 година - ЦОУП:
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/окт -IB3_2017_Qrt_Mun_KSF ЦОУП тримесечен.xls
* Файлът е качен на 31.10.2017г.

 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.10.2017 година:
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ОКТB1_2017_Mnt_Mun бюджет.xls
* Файлът е качен на 16.11.2017г.

 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.10.2017 година - Проект "Твоят час":
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ОКТIB1_2017_Mnt_Mun_KSF Твоят час.xls
* Файлът е качен на 16.11.2017г.

 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.10.2017 година - ЦОУП:
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ОКТIB1_2017_Mnt_Mun_KSF ЦОУП.xls
* Файлът е качен на 16.11.2017г.

 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.11.2017 година:
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/12.B1_2017_Mnt_Mun-бюджет-5.xlsx
* Файлът е качен на 14.12.2017г.

 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.11.2017 година - Проект "Твоят час":
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2017_Mnt_Mun_KSF-Твоят-час-1.xlsx
* Файлът е качен на 14.12.2017г.

 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.11.2017 година - ЦОУП:
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2017_Mnt_Mun_KSF-ЦОУП-4.xls
* Файлът е качен на 14.12.2017г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.12.2017 година:

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/12.B1_2017_Mnt_Mun Бюджет.xls

* Файлът е качен на 24.01.2018г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.12.2017 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/12.IB1_2017_Mnt_Mun_KSF Твоят час.xls

* Файлът е качен на 24.01.2018г.

 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.12.2017 година - ЦОУП:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/12.IB1_2017_Mnt_Mun_KSF ЦОУП.xls

* Файлът е качен на 24.01.2018г.

 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за четвъртото тримесечие (X - XII м.) на 2017 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/12.B3_2017_Qrt_Mun - Левка.xls 

* Файлът е качен на 24.01.2018г.

 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за четвъртото тримесечие (X - XII м.) на 2017 година - проект "Твоят час":

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/12.IB3_2017_Qrt_Mun_KSF - Левка Твоят час.xls

* Файлът е качен на 24.01.2018г.

 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за четвъртото тримесечие (X - XII м.) на 2017 година - ЦОУП:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/12.IB3_2017_Qrt_Mun_KSF Левка ЦОУП тримесечен.xls

* Файлът е качен на 24.01.2018г.

 
© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка