Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Бюджет 2021 г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Копие на Budget_2021_7606-OU-Levka.xlsx

МЕСЕЧНИ И ТРИМЕСЕЧНИ отчети за касово изпълнение на бюджета и СЕС

Месечни отчети за м.01.2021 г. - бюджет и СЕС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2021_Mnt_Mun.xls

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2021_Mnt_Mun_KSF.xls

Месечни отчети за м.02.2021 г.- бюджет и СЕС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Копие на B1_2021_Mnt_Mun-28.02.2021.xls

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Копие на IB1_2021_Mnt_Mun_KSF-Levka-28.02.2021.xls 

Месечни отчети за м. 03.2021 г.- бюджет и СЕС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2021_Mnt_Mun 31.03.2021.xls

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2021_Mnt_Mun_KSF 31.03.2021.xls

 

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ- БЮДЖЕТ И СЕС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B3_2021_1_Mun.xls 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB3_2021_1_Mun_KSF.xls

Месечни отчети за м. 04.2021 г.- бюджет и СЕС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2021_Mnt_Mun 04.2021.xls

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2021_Mnt_Mun_KSF Levka 30.04.2021.xls

Месечни отчети за м. 05.2021 г.- бюджет и СЕС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2021_Mnt_Mun 05.2021.xls

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2021_Mnt_Mun_KSF Levka 31.05.2021.xls

Месечни отчети за м. 06.2021 г.- бюджет и СЕС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2021_Mnt_Mun.xls

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2021_Mnt_Mun_KSF.xls

 

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ- БЮДЖЕТ И СЕС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B3_2021_2_Mun.xls

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB3_2021_2_Mun_KSF.xls

Месечни отчети за м. 07.2021 г.- бюджет и СЕС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2021_Mnt_Mun.xls
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2021_Mnt_Mun_KSF.xls

Месечни отчети за м. 08.2021 г.- бюджет и СЕС
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2021_Mnt_Mun Levka.xls
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2021_Mnt_Mun_KSF 31.08.2021.xls

Месечни отчети за м. 09.2021 г.- бюджет и СЕС
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2021_Mnt_Mun.xls
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2021_Mnt_Mun_KSF.xls

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ- БЮДЖЕТ И СЕС
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ТРИМ B3_2021_3_Mun.xls
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ТРИМ -IB3_2021_3_Mun_KSF.xls

Месечни отчети за м. 10.2021 г.- бюджет и СЕС
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2021_Mnt_Mun.xls
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2021_Mnt_Mun_KSF.xls

Месечни отчети за м. 11.2021 г.- бюджет и СЕС
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2021_Mnt_Mun.xls
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2021_Mnt_Mun_KSF.xls

Месечни отчети за м. 12.2021 г.- бюджет и СЕС
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2021_Mnt_Mun Levka.xls
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2021_Mnt_Mun_KSF 31.12.2021.xls

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ- БЮДЖЕТ И СЕС
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/4 трB3_2021_4_Mun.xls
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/4 тр IB3_2021_4_Mun_KSF.xls
© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка