Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Списък първи клас 2022/2023 уч. г.

 

 

Списък първи клас 2022/2023 учебна година

1. Гюлер Еленова Ангелова

2. Донка Иванова Стоянова

3. Емре Минков Палазов

4. Зинка Валентинова Георгиева

5. Златомира Иванова Иванова

6. Йорданка Минкова Петрова

7. Мария Алекова Щерева 

8. Мила Клеър Съливън

9. Митко Валентинов Георгиев

10. Мохамет Султанов  Атанасов

11. Роса Минкова Димитрова

12. Руска Донкова Георгиева

13. Сали Димитров Ганев

14. Юзджан Юзгян Митков

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка