Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

История

Училището в с.Левка води началото си от 08.11.1874г.,когато от Свиленград идва да учителства Стою Тенев Бозуков-човек с големи познания и висока култура.Той е изпратен от новосъздаденото българско братство” Наука” към Одринската епархия и става първият взаимоучител в селото.Хората го приемат с възхищение,защото осъзнават голямата полза от училище и записват 20 деца за обучение от първо до четвърто отделение.От начало децата учат в пристройка към църквата ,но през 1885г. учителят убеждава селяните да построят в църковния двор сграда от 2 стаи за училище. Използва се взаимната метода при която по-напредналите ученици помагат на по-слабите.

До 1900 г. в Левка учителстват:Христо Трингов- левчанец и ученик на Стою Бозуков,Никола Минков от с.Чирмени, Петър Югадаров от с.Талешманлий- Одринско. Броят на учениците непрекъснато нараства и достигат до 51 през 1900г. като в първо отделение – децата са 30,във второ-14, в трето -5 и в четвърто -2.Училището вече е тясно за учениците и се появява необходимост от ново ,за което селските първенци започват да приготвят камъни и дървен материал.В тъмната и незамазана класна стая с 4 малки прозореца има само 10 стола,10 чина ,една черна дъска маса и стол за учителя.Учителска архива и библиотека няма ,а училищния двор е общ със църковния.

През 1913г. с.Левка е изгорено от отстъпващите турски войски.Няма вече училищна сграда и през учебната 1914/1915г. децата не посещават училище. През 1915г. е построена нова сграда с две учебни стаи ,канцелария, коридор и вход към църковния двор. До 1924г. в него преподават много учители ,които не се задържат дълго. Скоро новото училище се оказва тясно и се налага да се наемат стаи в частни къщи.Децата около 70 на брой учат в слети паралелки и през 1923г. се отделят 1 и 2 клас. На общоселско събрание се приема да се построи училище с помощта и дарението на цяло село- по 40 лв. на семейство и от доброволен труд на хората и от наемите на църковно-училищните ниви. През 1926г.започва строежът като се използва готов проект за 5 учебни стаи, 2 канцеларии и изба.Училището е завършено през 1928г. като най-големи заслуги има главния учител Стефан Иванов Пехливанов. Учителите обхващат всички деца като се занимават и с обществена и културно-просветна дейност.

От 1936г. училището се нарича Средищно Основно Народно Училище „Христо Ботев”, а през 1937г. то е вече с всички прогимназиални класове и включва в района си селата:Лисово,Младиново,Костур , но идват ученици от Мустрак,Пъстрогор и Дервишка могила. Организира се и вечерно училище за ограмотяване на цялото население. Като средищно училището просъществува до 1965г. , а след това децата учат в модерна 8 класна училищна сграда,в която се обучават и до момента. До 2004/2005 учебна година децата са се обучавали в 4 самостоятелни и 2 слети паралелки.През същата година за първи път се разкрива Подготвителна група от 8 деца.Броят на учениците е бил 81.В училището се прави частичен ремонт ,като се открива за първи път и компютърен кабинет с 10 компютърни станции.Учениците ,които се обучават са от различни етноси.През 2005г. се отбеляза патронния празник на училището под надслов”Заедно под слънцето”.На мероприятието присъстват тогавашния зам.министър на образованието-г-н Кирчо Атанасов,министъра на младежта и спорта-г-жа Весела Лечева , зам.министъра на младежта и спорта –г-н Веселин Маргаритов, който е родом от с.Левка и се е обучавал в училището.

През 2006/2007 уч.година броят на учениците е 98/6 самостоятелни паралелки и 1 слята паралелка/.

През 2007/2008 уч.год. броят на учениците е 104 /8 самостоятелни паралелки/. През същата година се прави основен ремонт на училището – класните стаи са изцяло оборудвани ,училището преминава на парно отопление,изгражда се столова , в която се хранят всички ученици на целодневно обучение.Училището е средищно . То е и първото средищно училище в община Свиленград.

През 2008/2009г. учениците са 140.През 2009/2010г. – 144,2010/2011г.-153,през 2011/2012г.-153,през 2012/2013г. – 148 в началото ,но в края на същата година броят на учениците достига – 209.Налага се откриването на втора паралелка 3 клас през м.март .

През учебната 2013/2014г.- броят на учениците в началото е 187 .От тях 22 деца са в подготвителна група. Учениците пътуват от 12 села: Пъстрогор, Младиново, Лисово, Мустрак, Равна гора, Райкова могила, Димитровче, Студена, Сладун, Щит, Михалич, Маточина. Пътуването се извършва с автобуси на община Свиленград.

През следващите години училището работи по различни проекти и обогатява и обновява своята материална база. 

В началото на 2018/2019 учебна година ОУ "Христо Ботев", с. Левка придобива 32-местен училищен автобус, с който извозва част от пътуващите ученици.

Всички ученици са обхванати в целодневно обучение.

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка