Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Правилник за устройството и дейността на училището

 

 

 

От линка по - долу можете да изтеглите правилника за дейността на ОУ "Христо Ботев",с. Левка за 2022/2023 учебна година:  

 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ПДУ 2022-2023.pdf

 

 

 

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка