Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Правилник за устройството и дейността на училището

 

 

 

От линка по - долу можете да изтеглите правилника за дейността на ОУ "Христо Ботев",с. Левка за 2020/2021 учебна година: 

 

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Правилник за дейността на ОУ Христо Ботев (pdf.io).pdf 

 

 

 

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка