Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Правилник за устройството и дейността на училището

 

 

 

От линка по - долу можете да изтеглите правилника за дейността на ОУ "Христо Ботев",с. Левка за 2021/2022 учебна година: 

 

 

 

 

 

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка