Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Обществен съвет

 

ПОКАНА

 

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най - учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 04 май 2017 г. от 17:30 часа в учителската стая на ОУ „Христо Ботев“ при следния

Дневен ред:

 

1. Съгласуване на План на комисията по качество към ОУ "Христо Ботев", с. Левка

 

 

 

 

ПОКАНА

 

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най - учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 20 март 2017 г. от 17:30 часа в учителската стая на ОУ „Христо Ботев“ при следния

Дневен ред:

 

1. Представяне на бюджет на ОУ „Христо Ботев, с. Левка за 2017 г. и съгласуване с ОС за разпределение на преходен остатък от Бюджет 2016.  

2. Съгласуване на учебни планове за учебната 2017/2018 г.  

3. Съгласуване на избор на учебници за 1. и 5. клас.  

4. Текущи въпроси. 

 

 

 


ПОКАНА

 

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най - учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 24 февруари 2017 г. от 17:30 часа в учителската стая на ОУ „Христо Ботев“ при следния

Дневен ред:

  1. Съгласуване на план – прием 2017/2018 учебна година.
  2. Текущи въпроси.

 

                                                                                     ПОКАНА

 На основание  чл. 12, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най - учтиво Ви каня да присъствате на учредително събрание за избор на Обществения съвет в училище, което ще се проведе на 20.09. 2019 г., четвъртък  в учителската стая на ОУ „Христо Ботев“ от 16:30 часа.

Дневен ред:

  1. Запознаване с правомощията и задълженията на членовете на Обществения съвет.
  2. Избор на членове и резервни членове на Обществения съвет.

 

Покана за среща на родителите - представители за избор на членове

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Покана ОС30122016.pdf 

 

Състав на ОС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/СЪСТАВ НА ОС.pdf

Състав на ОС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/състав ОС30122016.pdf

 

Покана за среща на родителите - представители за избор на членове

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Покана ОС30122016.pdf

 

Правилник на създаването, устройството и дейността на обществените съвети

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/pravilnik_obshtestven_savet.pdf

 

ЗПУО - Органи за управление - Глава XIV Обществени съвети

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ZPUO Obshtestven_Savet.pdf

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка