Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Обявление за набиране на предложения

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/обявление.pdf

* файлът е качен на 15.04.2019 г.

 

Заповед за определяне на заявител

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/заповед (1).pdf

* файлът е качен на 24.04.2019 г.

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка