Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Откриване на обновената стая на подготвителна група, реализирана по НП "Модернизация на материалната база в училище" - 3

10.03.2015

Откриване на обновената стая на подготвителна група, реализирана по НП "Модернизация на материалната база в училище" - 2

10.03.2015

Откриване на обновената стая на подготвителна група, реализирана по НП "Модернизация на материалната база в училище" - 1

10.03.2015

Проиграване на евакуация при пожар - 3

09.11.2014

Проиграване на евакуация при пожар - 2

09.11.2014

Проиграване на евакуация при пожар в ОУ "Христо Ботев", с. Левка

09.11.2014

MOVE WEEK - Boys- 5th - 8th grade

08.10.2014

MOVE WEEK - Girls - 5th - 8th grade

08.10.2014

Празник на детето в ОУ 'Христо Ботев', с. Левка

01.06.2014

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка