Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Ваканции

Начало и край
с изключение на лятната ваканция
01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна
05.02.2020 г.
междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за I - XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за  XII клас
Неучебни дни
 
20.05.2020 г. Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. втори ДЗИ
09.06.2020 г. НВО по Български език и литература
11.06.2020 г. НВО по математика
Начало на втори учебен срок I - XII клас
06.02.2020 г.
Край на втори учебен срок
 
14.05.2020 г. XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. IV - VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. VII - XI клас (18 учебни седмици)
© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка