Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Ваканции

втори ДЗИ           

 

неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности                                                                                  

Начало и край
с изключение на лятната ваканция
30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна
30.01.2021-03.02.2021 г.
междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за I - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за  XII клас
Неучебни дни
 
19.05.2021 г. Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и л
итература

21.05.2021г.

 

25.05.2021г.

 
16.06.2021 г. НВО по Български език и литература

18.06.2021 г

НВО по математика

Начало на втори учебен срок I - XII клас
04.02.2021 г.
Край на втори учебен срок
 
14.05.2021 г. XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г./ 07.06.2021/  I - III клас (14 учебни седмици)+1 седмица за проектни дейности
14.06.2021 г. IV - VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. VII - XI клас (18 учебни седмици)
© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка