Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Бюджет 2019

От линка по -долу можете да изтеглите БЮДЖЕТА ЗА 2019 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Budget_2019_7606-ОУ-ЛЕВКА.xls

* Файлът е качен на 28.02.2019г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.01.2019 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/otchet1 _2019_Mnt_Mun-Levka.xls 

* Файлът е качен на 28.02.2019г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 28.02.2019 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/m.02_B1_2019_Mnt_Mun.xls

* Файлът е качен на 20.03.2019г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.03.2019 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/03_2019_Mnt_Mun.xls

* Файлът е качен на 11.04.2019г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение за първото тримесечие:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/03_2019_Mnt_Mun.xls

* Файлът е качен на 11.04.2019г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.04.2019 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/04._2019_Mnt_Mun.xls

* Файлът е качен на 10.05.2019г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.05.2019 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/6_B1_2019_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 12.06.2019г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.06.2019 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/m.06_B1_2019_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 25.07.2019г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение за второто тримесечие:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/m.06_B1_2019_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 25.07.2019г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.07.2019 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/м.07-2019.xls

* Файлът е качен на 07.08.2019г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.08.2019 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/08_2019_buidjet.xls

* Файлът е качен на 10.09.2019г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.08.2019 година- Проект "Подкрепа за успех":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/08_2019_ Подкрепа за успех.xls

* Файлът е качен на 10.09.2019г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.09.2019 година:

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_09_2019_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 08.10.2019г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение за трето тримесечие:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_09_2019_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 08.10.2019г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.09.2019 година- проект "Подкрепа за успех":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Подкрепа за успех - м. 09,2019.xls

* Файлът е качен на 08.10.2019г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение за трето тримесечие- прект "Подкрепа за успех":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Подкрепа за успех - м. 09,2019.xls

* Файлът е качен на 08.10.2019г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.10.2019 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/okt_2019_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 19.11.2019г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.10.2019 година- Проект "Подкрепа за успех":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Podkrepa_okt_2019_ Левка.xls

* Файлът е качен на 19.11.2019г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.10.2019 година- Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/okt_2019_- АПСПО.xls

* Файлът е качен на 19.11.2019г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.11.2019 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/12_2019_bjudjet.xls

* Файлът е качен на 18.12.2019г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.11.2019 година- Проект "Подкрепа за успех":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/12_2019_Podrepa.xls

* Файлът е качен на 18.12.2019г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.11.2019 година- Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/11_2019_ АПСПО.xls

* Файлът е качен на 18.12.2019 г.

 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.12.2019 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/12_2019_bjudjet.xls

* Файлът е качен на 17.01.2020 г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.12.2019 година- Проект "Подкрепа за успех":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/12_2019_Podrepa.xls

* Файлът е качен на 17.01.2020 г.

 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.12.2019 година- Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/12-2019-АПСПО.xls

* Файлът е качен на 17.01.2020 г.


© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка