Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ“РАВЕН ШАНС ЗА ВСИЧКИ“

24.06.2020

На 20.05.2020г. стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.006-0002-C01 „Равен шанс за всички“ по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца и е с бюджет 196 139.22 лв. Водеща организация е Първо основно училище“ Иван Вазов“ гр. Свиленград ,а партньор е Основно училище “Христо Ботев“ с. Левка. По проекта ще се реализират...

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

16.03.2020

Уважаеми ученици и родители,дните от 16март до 29 март 2020г.ще са неучебни.Решението е по заповед на министъра на здравеопазването,издадена във връзка с епидемичната обстановка и обявеното извънредно положение.В тази връзка ОУ"Христо Ботев"с.Левка прекратява присъствената форма на обучение и въвежда обучение от разстояние,за което ще се използват електронни учебници,фейсбук...

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка