Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

БДП

План-програма за действие 2023/2024 г. за безопасност на движение по пътищата може да бъде изтеглен от линка по-долу:

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/План програма БДП Христо Ботев с. Левка 2023-2024.pdf 

 

 

 

https://web.mon.bg/bg/30 - секция "БДП", МОН 

https://www.sars.gov.bg/ - ДА "БДП" 

https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci/ - интерактивни уроци по БДП

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/na-patya.pdf 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка