Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Бюджет 2020

От линка по -долу можете да изтеглите: БЮДЖЕТА ЗА 2020 г:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Budget_2020_7606 ЛЕВКА.xls

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.01.2020 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2020_Mnt_Mun.xls

* Файлът е качен на 20.02.2020 г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.01.2020 година- Проект "Подкрепа за успех":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2020_Mnt_Mun_KSF Levka Пр.Подкрепа за успех.xls

* Файлът е качен на 20.02.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.01.2020 година- Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2020_Mnt_Mun_KSF Levka Пр.АПСПО.xls

* Файлът е качен на 20.02.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 29.02.2020 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/02_2020_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 30.03.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 29.02.2020 година- Проект "Подкрепа за успех":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/02_2020_Mnt_Mun_KSF Levka Пр.Подкрепа за успех.xls

* Файлът е качен на 30.03.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 29.02.2020 година- Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/02_2020_Mnt_Mun_KSF Levka Пр.АПСПО

* Файлът е качен на 30.03.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.03.2020 година:

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_mart_2020_Levka.xls

* Файлът е качен на 29.04.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.03.2020 година- Проект "Подкрепа за успех":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_mart_2020_Levka-Пр.Подкрепа-за-успех.xls

* Файлът е качен на 29.04.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.03.2020 година- Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_mart 2020_Пр.АПСПО.xls

* Файлът е качен на 29.04.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.04.2020 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Bjudjet m. 04 .20Levka.xls

* Файлът е качен на 19.05.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.04.2020 година- Проект "Подкрепа за успех":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IBm.04_2020_Пр.Подкрепа за успех.xls

* Файлът е качен на 19.05.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.04.2020 година- Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1.m04_2020 Пр.АПСПО.xls

* Файлът е качен на 19.05.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.04.2020 година- Проект "Образование за утрешния ден":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IBm.04_2020_ОУД.xls

* Файлът е качен на 19.05.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.05.2020 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/май-2020-бюджет.xls

* Файлът е качен на 04.06.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.05.2020 година- Проект "Подкрепа за успех":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/май-Подкрепа за успех.xls

* Файлът е качен на 04.06.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.05.2020 година- Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/май-АПСПО.xls

* Файлът е качен на 04.06.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.05.2020 година- Проект "Образование за утрешния ден":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/май-Пр.Обр.за утр.ден.xls

* Файлът е качен на 04.06.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.06.2020 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IUNI_2020_Biudjet.xls

* Файлът е качен на 20.07.2020 г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.06.2020 година- Проект "Подкрепа за успех":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IUNI 2020 Пр.Подкрепа за успех.xls

* Файлът е качен на 20.07.2020 г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.06.2020 година- Проект "Подкрепа за успех":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IUNI 2020 Пр.Подкрепа за успех.xls

* Файлът е качен на 20.07.2020 г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.06.2020 година- Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IUNI_-Пр.АПСПО.xls

* Файлът е качен на 20.07.2020 г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.06.2020 година- Проект "Образование за утрешния ден":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2020_Mnt_Mun_KSF-Levka-Пр.Обр.за-утр.ден.xls

* Файлът е качен на 20.07.2020 г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.07.2020 година:

http://wwhw.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/юли 2020 бюджет.xls

* Файлът е качен на 24.08.2020 г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.07.2020 година- Проект "Подкрепа за успех":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2020_Mnt_Mun_KSF-Levka-Пр.Подкрепа-за-успех (1).xls

* Файлът е качен на 24.08.2020 г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.07.2020 година- Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2020_Mnt_Mun_KSF-Levka-Пр.АПСПО.xls

* Файлът е качен на 24.08.2020 г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.07.2020 година- Проект "Образование за утрешния ден":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2020_Mnt_Mun_KSF-Levka-Пр.Обр.за-утр.ден.xls

* Файлът е качен на 24.08.2020 г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.08.2020 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/август 2020.xls

* Файлът е качен на 25.09.2020 г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.08.2020 година- Проект "Подкрепа за успех":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2020_Mnt_Mun_KSF Levka Пр.Подкрепа за успех.xls

* Файлът е качен на 25.09.2020 г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.08.2020 година- Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2020_Mnt_Mun_KSF Levka Пр.АПСПО.xls

* Файлът е качен на 25.09.2020 г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.08.2020 година- Проект "Образование за утрешния ден":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2020_Mnt_Mun_KSF Levka Пр.Обр.за утр.ден.xls

* Файлът е качен на 25.09.2020 г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.09.2020 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2020_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 21.10.2020 г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.09.2020 година по проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2020_Mnt_Mun_KSF Levka SES.xls

* Файлът е качен на 21.10.2020 г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.10.2020 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2020_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 23.11.2020 г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.09.2020 година по проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2020_Mnt_Mun_KSF Levka SES.xls

* Файлът е качен на 23.11.2020 г.

 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.11.2020 година:

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2020_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 23.12.2020 г.

 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.11.2020 година по проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2020_Mnt_Mun_KSF%20Levka%20SES.xls

* Файлът е качен на 23.12.2020 г.

 

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.12.2020 година:

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B1_2020_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 11.01.2021 г.


От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.12.2020 година по проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2020_Mnt_Mun_KSF Levka SES.xls

* Файлът е качен на 11.01.2021 г.


От линковете по -долу можете да изтеглите отчетите за касово изпълнение на бюджета и СЕС по тримесечия:

първо тримесечие:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B3_2020_1_7606-OY HR.BOTEV-LEVKA.xls

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB3_2020_1_Mnt_Mun_KSF_1.xls

второ тримесечие:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B3_2020_2_7606-OY HR.BOTEV-LEVKA.xls

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB3_2020_2_Mnt_Mun_KSF_1.xls

трето тримесечие:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B3_2020_3_7606-OY HR.BOTEV-LEVKA.xls

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB3_2020_3_Mnt_Mun_KSF_SES.xls

четвърто тримесечие:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B3_2020_4_7606-OY HR.BOTEV-LEVKA.xls

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB3_2020_4_Mnt_Mun_KSF_2.xls


 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка