Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Профил на купувача до 30.09.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ОУ „Христо Ботев” с. Левка, общ. Свиленград съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен № 9034051 с ПРЕДМЕТ: Доставка на готова храна (обяд) за учениците от І до VIII клас на целодневна организация на учебния процес на ОУ „Христо Ботев” с.Левка.

  Срок за подаване на оферти за участие: 06.10.2014 г. - 15:00 часа.

Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия на 07.10.2014 год. от 10:30 часа в сградата на НУ „Христо Попмарков” гр. Свиленград в счетоводството. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на НУ „Христо Попмарков”.

Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

 

Указания към участниците

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ukazaniq kam uchastnicite obqd.doc

 

 

Приложения

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/prilojeniq obqd.doc

 

Протокол:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Protoko-obqd.pdf

 

ОУ „Христо Ботев”с. Левка, общ. Свиленград съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер: 9033068 с ПРЕДМЕТ: "Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” всеки учебен ден за учениците от I – IV клас на ОУ „Христо Ботев” с. Левка, общ. Свиленград".

Срок за подаване на оферти за участие: 05.09.2014 г. - 15:00 часа., НУ "Христо Попмарков", гр. Свиленград, Счетоводство

Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия на 08.09.2014 год. от 10:30 часа в сградата на НУ „Христо Попмарков” гр. Свиленград в счетоводството. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на НУ „Христо Попмарков”- Свиленград.

Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

Указания към участниците

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ-ЗАКУСКИ.doc 

Техническо задание

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ НА ПОРЪЧКА -ЗАКУСКИ.doc

Приложения

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ПРИЛОЖЕНИЯ - ЗАКУСКИ.docx 

 

Протокол:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ПРОТОКОЛ ЗАКУСКИ.pdf


ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ОУ „Христо Ботев”, с. Левка съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена Публична покана за обществена поръчка с идентификационен номер: 9033067 с ПРЕДМЕТ: - "Специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст и ученици до 16 – годишна възраст от населените места по местоживеене в община Свиленград до ОУ „Христо Ботев” с. Левка, и обратно през учебната 2014/ 2015 г."

Срок за подаване на оферти за участие: 05.09.2014 г. - 15:00 часа.

Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия на 08.09.2014 год. от 13:30 часа в сградата на НУ „Христо Попмарков” гр. Свиленград в счетоводството. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл. 68., ал. 3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на НУ „Христо Попмарков” – Свиленград.

 

Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка можете да изтеглите оттук:

 

Указания към участниците

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ -ТРАНСПОРТ.doc 

Техническо задание

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/техн.зад.НОВО (1).doc

Приложения 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ПРИЛОЖЕНИЯ-ТРАНСПОРТ.docx 

Проект на договор

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ПРОЕКТ НА ДОГОВОР-ТРАНСПОРТ.docx

Протокол:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ПРОТОКОЛ ТРАНСПОРТ.pdf

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка