Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Разписание на часовете

 

                               Разписание на часовете за учебната 2023/2024 г.

                                                      I - ви учебен срок

 

                                           

                                                         I  - II клас

 час

Разписание

1.

8.00 – 8.35 ч.

2.

8.50 – 9.25 ч.

3.

9.50 – 10.25 ч.

4.

10.40 – 11.15 ч.

5.

11.30 – 12.05 ч.

6.

12.15 – 12.50 ч.

 

                                                     III - VII клас 

No. час

Разписание

1.

8.00   -    8.40 ч.

2.

8.50   -    9.30 ч.

3.

9.50   -  10.30 ч.

4.

10.40  -  11.20 ч.

5.

11.30  -  12.10 ч.

6.

12.20  -  13.00 ч.

7.

13.10  -  13.50 ч. 

                 

Седмично разписание   на обучението в трета сборна и четвърта група:


 07.30 - 8.00 ч.

Посрещане на децата, дейности по интереси

8.00 - 9.00  ч.

Утринна гимнастика, подготовка за закуска, закуска.

9.00 - 10.00  ч.

Педагогическа ситуация.

10.00 – 10.10 ч.

Подкрепителна закуска.

  10.10-11.45   ч. Педагогическа ситуация, ПИ, дейности по избор на децата, допълнителни форми-игри, РД, разходки и др.

  11.45-12.00   ч.

Подготовка за обяд.

12.00 – 12.30 ч. 

Обяд.

 12.30 - 15.30 ч.

Тоалет и следобеден сън. 

15.30 - 16.15 ч.

Следобеден тоалет, раздвижване, следобедна закуска.

 16.15- 18.00 ч.

Допълнителни ситуации, игри, дейност по избор, допълнителни дейности извън ДОС, изпращане на децата.

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка