Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Документи

 

Годишният план на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка за 2022/2023 уч. г. може да бъде изтеглен от линка по - долу: 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Годишен план.pdf

 

Планът и програмата за квалификационната дейност на служителите в ОУ 'Христо Ботев', с. Левка за 2022/2023 уч. г. може да бъдат изтеглени от линка по - долу: 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Plan_kvalifikacia 2022-2023.pdf

 

Правилникът за вътрешния трудов ред на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка за 2022/2023 уч. г. може да бъде изтеглен от линка по - долу: 

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Вътрешен Трудов Ред.pdf


План-програма за действие 2022/2023г. за безопасност на движение по пътищата може да бъде изтеглен от линка по-долу:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/План програма БДП Христо Ботев с. Левка 2022-2023.pdf

 

Механизмът за противодействие на тормоза и насилието в ОУ 'Христо Ботев', с. Левка за 2022/2023 уч. г. може да бъде изтеглен от линка по - долу: 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Механизъм-тормоз-и-насилие-Левка- 2022-2023.pdf

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/План-насилие-2022-2023 г..pdf

 

Празничният календар на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка за 2022/2023 уч. г. може да бъде изтеглен от линка по - долу: 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Празничен календар 2022-2023.pdf

 

Спортният календар на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка за 2022/2023 уч. г. може да бъде изтеглен от линка по - долу: 

 

 

 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден  - 2022/2023 уч. г. на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/целодневно-2022-2023-година.pdf

 

Мерки за повишаване качеството на образованието на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка може да бъде изтеглена от линка по - долу :

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Мерки за повишаване на качеството -2021-2022-g..pdf

 

Програма ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМA на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка може да бъде изтеглена от линка по -долу :

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Програма превенция отпадане.pdf

 

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка може да бъде изтеглена от линка по - долу :

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Уязвими групи 22-23.pdf

 

 

 

Отчет по чл.15А, ал.2 от ЗДОИ за 2019г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/otchet.pdf

 

Правилата за работа и обучение в електронна среда за 2021/2022 уч. г. могат да бъдат изтеглени от линка по - долу: 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Pravila za rabota i obuchenie v elektronna sreda, 21.pdf

Правила за работа на системата на училищното образование през 2021/2022 година в условията на COVID 19

 

 

 

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка