Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Годишен план Спортен календар Училищна програма за целодневна организация на учебния ден Мерки за повишаване качеството на образованието Програма за превенция на ранното напускане Програма за предоставяне на равни възможности Отчет по чл.15А, ал

 

Годишният план на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка за 2019/2020 уч. г. може да бъде изтеглен от линка по - долу: 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/годишен план2019-2020.pdf 

 

 

Спортният календар на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка за 2019/2020 уч. г. може да бъде изтеглен от линка по - долу: 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/спортен календар.pdf

 

 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден  - 2019/2020 уч. г. на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка може да бъде изтеглена от линка по - долу :

 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН.pdf

 

Мерки за повишаване качеството на образованието на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка може да бъде изтеглена от линка по - долу :


http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/мерки за повишаване на качеството_compressed.pdf 

Програма ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМA на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка може да бъде изтеглена от линка по -долу :

 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/програма за намаляване дела на преждевременно напусналите.pdf 

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка може да бъде изтеглена от линка по - долу :

 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи .pdf 

Отчет по чл.15А, ал.2 от ЗДОИ за 2019г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/otchet.pdf

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка