Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Графици

 

                                                           Г Р А Ф И К

  за провеждане на консултации I -VІІ клас през учебната 2020/2021г.


http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/консултации.pdf

 

 

 

                                                           

 

                                                             Г Р А Ф И К       

за провеждане на целодневна организация на учебния ден през учебната 2020/2021г.

 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/график цдо.pdf 


© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка