Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Графици

 

                                                           Г Р А Ф И К

  за провеждане на консултации I -VІІ клас през първи срок за учебната 2022/2023г.

           

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/график консултации.pdf

 

                                                             Г Р А Ф И К       

за провеждане на консултации с родители през първи срок за учебната 2022/2023г.

 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/зап.график 2 час на класа.pdf

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка