Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Графици

 

                                                           Г Р А Ф И К

  за провеждане на консултации I -VІІ клас за учебната 2023/2024 г.

  http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Консултации с ученици, 2 срок, 2023-2024.pdf 

 

 

                                                             Г Р А Ф И К       

за провеждане на консултации с родители за учебната 2023/2024 г.

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ВЧК, 2 срок, 2023-2024.pdf

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка