Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Бюджет 2018

От линка по -долу можете да изтеглите Бюджета за 2018 г.: 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018--budjet - Levka.pdf

* Файлът е качен на 21.02.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.01.2018 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/m.01.B1_2018_Mnt_Mun_Бюджет.xls

* Файлът е качен на 21.02.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.01.2018 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/m.01IB1_2018_Mnt_Mun_Твоят час.xls

* Файлът е качен на 21.02.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 28.02.2018 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/02.B1_2018_Mnt_Mun Бюджет.xls

* Файлът е качен на 09.03.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 28.02.2018 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/02.IB1_2018_Mnt_Mun_KSF_Твоят час.xls

* Файлът е качен на 09.03.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.03.2018 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/mart_2018_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 25.04.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.03.2018 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/mart_tv.chas_2018_Mnt_Mun_KSF_Levka.xls

* Файлът е качен на 25.04.2018г.

От линка по- долу можете да изтеглите отчета за първото тримесечие (I-III м.) на 2018 г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/B3_2018_Qrt_Mun-Levka.xls

* Файлът е качен на 25.04.2018г.

От линка по- долу можете да изтеглите отчета за първото тримесечие (I-III м.) на 2018 г.-Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB3_2018_Qrt_Mun_KSF-Levka.xls 

* Файлът е качен на 25.04.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.04.2018 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/m.04B1_2018_Mnt_Mun Levka.xls 

* Файлът е качен на 29.05.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.04.2018 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/04.IB1_2018_Mnt_Mun_KSF_Levka.xls

* Файлът е качен на 29.05.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.05.2018 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/m.05.B1_2018_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 19.06.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.05.2018 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/m.05.IB1_2018_Mnt_Mun_KSF_Levka.xls

* Файлът е качен на 19.06.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.06.2018 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/м. 06-месечен B1_2018_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 26.07.2018г.

От линка по- долу можете да изтеглите отчета за второто тримесечие (IV-VI м.) на 2018 г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/м.06-Тримесечен B3_2018_Qrt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 26.07.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.06.2018 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/м. 06.Месечен IB1_2018_Mnt_Mun_KSF_Levka.xls

* Файлът е качен на 26.07.2018г.

От линка по- долу можете да изтеглите отчета за второто тримесечие (IV-VI м.) на 2018 г.-Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/м.06.Тримесечен IB3_2018_Qrt_Mun_KSF Levka.xls

* Файлът е качен на 26.07.2018г

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за второто тримесечие на 2018 година - ЦОУП:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Средищни тримесечен IB3_2018_Qrt_Mun_KSF Левка.xls

* Файлът е качен на 26.07.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.07.2018 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/m.07.B1_2018_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 14.08.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.07.2018 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/m.07.IB1_2018_Mnt_Mun_KSF_Levka.xls

* Файлът е качен на 14.08.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.08.2018 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/m.08_2018_B1_2018_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 25.09.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.08.2018 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IB1_2018_Mnt_Mun_KSF_Levka.xls

* Файлът е качен на 25.09.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.09.2018 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/m.09_2018_bjudjet.xls

* Файлът е качен на 26.10.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.09.2018 година - Проект "Твоят час":

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/m.09_2018_tvoiat chas.xls

* Файлът е качен на 26.10.2018г.

От линка по -долу можете да изтеглите отчета за третото тримесечие (VII-IX м.) на 2018 г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/m.09_Bjudjet_Trimesechen.xls
* Файлът е качен на 26.10.2018г.
От линка по -долу можете да изтеглите отчета за третото тримесечие (VII-IX м.) на 2018 г.- Проект "Твоят час":
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/m.09_tv.chas_trimesechen.xls
* Файлът е качен на 26.10.2018г.
От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.10.2018 година:
* Файлът е качен на 12.11.2018г.
От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.10.2018 година - Проект "Твоят час":
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Твоят час_октомври_2018.xls
* Файлът е качен на 12.11.2018г.
От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.11.2018 година:
* Файлът е качен на 17.12.2018г.
От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 30.11.2018 година - Проект "Твоят час":
* Файлът е качен на 17.12.2018г.
От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.12.2018 година:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/M.12.B1_2018_Mnt_Mun Levka.xls

* Файлът е качен на 21.01.2019г.
От линка по -долу можете да изтеглите отчета за касово изпълнение към 31.12.2018 година - Проект "Твоят час":
* Файлът е качен на 21.01.2019г. 
От линка по -долу можете да изтеглите отчета за четвъртото тримесечие на 2018 година - ЦОУП: 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ЧЕТВЪРТО ТРИМ. ЦУОП.xlsx

* Файлът е качен на 21.01.2019г.
От линка по -долу можете да изтеглите отчета за четвъртото тримесечие на 2018 година-http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ЧЕТВЪРТО ТРИМ.ТВОЯТ ЧАС.xlsx 
От линка по -долу можете да изтеглите отчета за четвъртото тримесечие на 2018 година:
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ЧЕТВЪРТО ТРИМ.БЮДЖЕТ.xlsx
© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка