Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Педагогически персонал

 

Пейка Желязкова Байнова

Старши учител, прогимназиален етап

Дончо Ангелов Дойчев

Старши учител, прогимназиален етап

Антоанета Стефанова Илчева Старши учител, начален етап

Таня Тодорова Арнаудова

Учител ,начален етап

Елена Георгиева Михалева

Учител, прогимназиален етап 

Емил Димитров Иванов

Сарши учител, начален етап

Таня Николаева Колева

Старши учител, прогимназиален етап

Росен Стоянов Николов

Старши учител, прогимназиален етап

Евелина Петрова Къналиева

Учител, начален етап 

Мария Любенова Теодошева

Учител, подготвителен клас

Нарин Орхан Осман

Учител, подготвителен клас

Таня Петрова Кръстева

Старши учител, начален етап - ЦДО

Елена Кирилова

Учител, начален етап - ЦДО

Мария Миткова Стоянова

Учител, прогимназиален етап - ЦДО

Елена Анастасова Недялкова

 Учител, прогимназиален етап - ЦДО

 


 

 
© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка