Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Педагогически персонал

 

Зоя Тенчева Димитрова

Учител, прогимназиален етап

Дончо Ангелов Дойчев

Старши учител, прогимназиален етап

Антоанета Стефанова Илчева Старши учител, начален етап

Таня Тодорова Арнаудова

Старши учител, начален етап

Елена Георгиева Михалева

Учител, прогимназиален етап 

Емил Димитров Иванов

Старши учител, начален етап

Таня Николаева Колева

Старши учител, прогимназиален етап

Росен Стоянов Николов

Старши учител, прогимназиален етап

Евелина Петрова Къналиева

Старши учител, начален етап 

Мария Любенова Теодошева

Старши учител, ПГ

Нарин Орхан Осман

Учител, ПГ

Таня Петрова Кръстева

Старши учител, начален етап - ЦДО

Елена Кирилова Кирилова

Учител, начален етап - ЦДО

Марияна Русева Ламбова

Учител, прогимназиален етап - ЦДО

Елена Анастасова Недялкова

Учител, прогимназиален етап - ЦДО

Снежана Георгиева Конопова

Учител, ПГ

Мария Николаева Чилингирова

Учител, ПГ

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка