Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Паралелки

Паралелка

Класен ръководител

I клас

Антоанета Илчева

II клас

Емил Иванов

III клас

Таня Арнаудова

IV клас

Евелина Къналиева

V клас

Елена Михалева

VI клас

Росен Николов

VII клас

Таня Колева 

 

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка