Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Паралелки

Паралелка

Класен ръководител

I клас

Таня Арнаудова

II клас

Евелина Къналиева

III клас

Антоанета Илчева

IV клас

Емил Иванов

V клас

Таня Колева

VI клас

Елена Михалева

VII клас

Росен Николов

 

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка