Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Паралелки

Паралелка

Класен ръководител

I клас

Евелина Къналиева

II клас

Антоанета Илчева

III клас

Емил Иванов

IV клас

Иванка Ставрева

V клас

Елена Михалева

VI клас

Росен Николов

VII клас

Таня Колева

 

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка