Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Паралелки

Паралелка

Класен ръководител

I клас

Евелина Къналиева

II клас

Антоанета Илчева

III клас

Емил Иванов

IV клас

Таня Арнаудова

V клас

Дончо Дойчев

VI клас

Елена Михалева

VII клас

Росен Николов

 

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка