Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Стратегия за развитие - 2021 - 2025г.

 

 

Стратегия за развитие на ОУ "Христо Ботев",с. Левка  за периода 2021г. - 2025г.: 

 

 

 

 

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка