Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Материална база

Основно училище „Христо Ботев”, с. Левка разполага с богата и осъвременена материална база, която включва девет класни стаи, компютърен кабинет, столова и добре оборудван медицински кабинет.

През 2007/2008 учебна година на училището е направен основен ремонт.

Проектът за целодневна организация на учебния процес (Проект BG051PO001-3.1.06 , „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“), по който училището работи, също има голяма заслуга за оптимизирането на материалната база: осем класни стаи са с подменени подови настилки и са изцяло мебелирани.

Непосредствено преди началото на новата 2014/2015 уч. г. бяха обновени санитарните възли на втория етаж на училището, през 2015/2016 и на първия. Също така, благодарение на Таня Арнаудова - учител в училището, фоайето на първия етаж бе обагрено в цветове. Тя сътвори една невероятна картина, на която се радват деца и учители. А качвайки се по стълбите към втория етаж на училището, вниманието ни се грабва от мъдрия поглед на Ботев - също ново попълнение към интериора на сградата.

На 20. 02. 2015г. бе тържествено открита обновената стая на подготвителна група, реализирна по Национална програма "Модернизация на материалната база в училище".

Училището в с. Левка се включи в национална кампания „За чиста околна среда  –  2015 г. ” на Министерство на околната среда и водите и ПУДООС. Темата бе „Обичам природата – и аз участвам”. Благодарение на кампанията бе изграден единственият в общината училищен фитнес на открито.

ОУ "Христо Ботев" разполага с добре оборудван кабинет по "Природни науки", осъществен по проект "Равен шанс за всички". 

От учебната 2021/2022 година училището разкри и обзаведе втора целодневна група за деца на 4 и 5 години и спално помещение. 

През учебната 2022/2023 година за децата и учениците на училището е осигурен кът за отдих и спорт на открито - десетместна беседка и двойна люлка, финансиран по национална кампания „За чиста околна среда  –  2022 г. ” на Министерство на околната среда и водите и ПУДООС.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 etaj

 

 

botev

 

 

wc 2 etaj ou

 

 

fitnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка