Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Публични покани

 

Договор с ЕТ "Димитър Язанов - Полковника"

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Dogovor_Yazanov.pdf (10.11.2014г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Dimitar Yazanov_03.11.2014.docx ( 09.12.2014 г.)

ЕТ "Мария Жекова - Деси" - плащания по договор 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ET Maria Gekova_06.10.2014g..docx (10.11.2014г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ET Maria Gekova_05.11.2014g..docx (09.12.2014 г.)

"Виваком" - плащания по договор 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Vivakom_10.10.2014g..docx (10.11.2014г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Vivakom_12.11.2014g..docx (09.12.2014 г.)

"Виваком" - плащания по договор 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Vivakom_17.10.2014g..docx (10.11.2014г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Vivakom_18.11.2014g..docx (09.12.2014 г.)

"Виваком" - плащания по договор 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Vivakom_20.10.2014g..docx (10.11.2014г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Vivakom_18.11.2014g..docx (09.12.2014 г.)

"Дамяновсофт 2007" ЕООД - плащания по договор 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Damianovsoft2007EOOD_23.10.2014g..docx (10.11.2014г.)

ЕТ "Р.И.С.999 - Деян Колев - Теменужка Борисова" - плащания по договор 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ET RIS_29.10.2014g..docx (10.11.2014г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ET RIS_28.11.2014g..docx (09.12.2014 г.)

"ЗЕД" - плащане по договор

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ZED_20.10.2014g..docx (10.11.2014 г.)

ЕТ "Веселина Николова" - плащане по договор

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ET Veselina_ Nikolova_29.10.2014g..docx (10.11.2014 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ET Veselina_ Nikolova_28.11.2014g..docx (09.12.2014 г.)

"ТехноВижън" ЕООД

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/TehnoVision EOOD_12.11.2014 г..docx(09.12.2014) г.

"Бойдеви" ЕООД - плащане по договор

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Boidevi-mes.10.14g.mes.11.14g.mes.12.14g..docx(15.01.2015г.)

ЕТ "Мария Жекова-Деси" - плащане по договор

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ET Maria Gekova_14.01.2015g..docx(15.01.2015г.)

ЕТ "Димитър Язанов - Полковника" - плащане по договор

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Dimitar Yazanov-obiad mes.11.2014g i mes.12.2014g..docx(15.01.2015г.)

ЕТ "Димитър Язанов-Полковника" - плащане по договор за мес.01.2015 г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Д.Язанов-обяд мес.01.2016 г..docx (13.03.2015 г.)

ЕТ "Мария Жекова-Деси" - плащане по договор за мес.01.2015 г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/М.Жекова-закуски мес.01.2016 г..docx  (13.03.2015г.)

"Бойдеви" ЕООД - плащане по договор за мес.01.2015 г. и мес.02.2015 г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Boidevi_19.03.2015 g..docx (14.04.2015 г.)

ЕТ "Димитър Язанов-Полковника" - плащане по договор за мес.02.2015 г.(14.04.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Dimitar Yazanov_04.03.2015.docx 

ЕТ "Мария Жекова-Деси" - плащане по договор за мес.02.2015 г.(14.04.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/М.Жекова-закуски мес.02.2016 г..docx

ЕТ "Мария Жекова-Деси" - плащане по договор за мес.03.2015 г.(11.05.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ET Maria Gekova_11.05.2015 г..docx

ЕТ "Димитър Язанов-Полковника" - плащане по договор за мес.03.2015 г.(11.05.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Dimitar Yazanov_11.05.2014.docx

"Бойдеви" ЕООД - плащане по договор за мес.03.2015 г. 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Boidevi_11.05.2015 g.docx

"Бойдеви" ЕООД - плащане по договор за мес.04.2015 г. (10.06.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Boidevi_10.06.2015 g..docx

ЕТ "Димитър Язанов-Полковника" - плащане по договор за мес.04.2015 г.(10.06.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Dimitar Yazanov_10.06.2015.docx

ЕТ "Мария Жекова-Деси" - плащане по договор за мес.04.2015 г.(10.06.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ET Maria Gekova_10.06.2015g..docx

"Бойдеви" ЕООД - плащане по договор за мес.05.2015 г. (13.07.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Boidevi_13.07.2015 g.docx

ЕТ "Димитър Язанов-Полковника" - плащане по договор за мес.05.2015 г.(13.07.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Dimitar Yazanov_13.07.2015.docx

ЕТ "Мария Жекова-Деси" - плащане по договор за мес.05.2015 г.(13.07.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ET Maria Gekova_13.07.2015 г..docx

"Бойдеви" ЕООД - плащане по договор за мес.06.2015 г. (11.08.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Boidevi_11.08.2015 g..docx

ЕТ "Димитър Язанов-Полковника" - плащане по договор за мес.06.2015 г.(11.08.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Dimitar Yazanov_11.08.2015.docx 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Закуски

Съобщение в сайта на училището - качено на 27.08.2015 г. - 15:00 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/СЪОБЩЕНИЕТО В САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО.doc

УНИКАЛЕН НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА В АОП: 9045274 - качено на 27.08.2015 г. -  15:00 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ZAKUSKI.pdf

Указания към участниците - качено на 27.08.2015 г. -  15:10 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ukazania kat uchast=.doc 

Приложения - качена на 27.08.2015 г. -  15:10 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/PRILOGENIA ZAKUSKI.docx 

Съобщение до медиите - качена на 27.08.2015 г. -  15:15 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИЙТЕ-ЗАКУСКИ.docx

Протокол - закуски /качен на 09.09.2015 г. - 16:52 ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/IMGG.pdf

Договор за закуски - качена на 16.09.2015 г. 08:21 ч.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Dogovor za zakuski.pdf

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Обяд

Съобщение в сайта на училището - качено на 27.08.2015 г. - 15:20 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/saobsht.v saita OBQD.doc 

УНИКАЛЕН НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА В АОП: 9045276 - качено на 27.08.2015 г. - 15:20 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/OBQD.pdf

Указания към участниците - качено на 27.08.2015 г. - 15:25 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ukazania kam uchastnicite-obiad.doc

Приложения - качена на 27.08.2015 г. - 15:25 часа

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ПРИЛОЖЕНИЯ - ОБЯД.docx 

Съобщение до медийте - качена на 27.08.2015 г. -  15:30 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/съобщение до медийте-обяд.docx 

Протокол - обяд /качен на 09.09.2015 г. - 16:49 ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ПРОТОКОЛ ОБЯД.pdf 

Договор за доставка на обяд /качен на 15.09.2015 г. - 15:41ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Dogovor za dost.na obiad.pdf 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Транспорт

Съобщение в сайта на училището - качено на 27.08.2015 г. - 15:35 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/съобщ. в сайта на училищ.-транспорт.doc

УНИКАЛЕН НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА В АОП: 9045278 - качено на 27.08.2015 г. - 15:40 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/TRANSPORT .pdf

Указания към участниците - качено на 27.08.2015 г. - 15:40 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ-ТРАНСП..doc 

Техническо задание  - качено на 27.08.2015 г. - 15:50 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ново.doc 

Приложения - качено на 27.08.2015 г. - 15:50 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ПРИЛОЖЕНИЯ-превоз.docx

Проект на договоркачено на 27.08.2015 г. - 15:55 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.docx

Съобщение до медийте - качена на 27.08.2015 г. -  15:55 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИЙТЕ-ПРЕВОЗ.docx

Протокол - транспорт - качен на 10.09.2015 г. - 16:36 часа

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.docx

Договор за превоз на ученици за учебната 2015/2016 година - качен на 29.09.2015 г. - 16:50 часа 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/dog.prevoz+uchen..compressed.pdf

 

ЕТ "Димитър Язанов-Полковника" - плащане по договор за мес.09.2015 г. /13.10.2015 г./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Д.Язанов-обяд мес.09.2015.docx

ЕТ "Мария Жекова-Деси" - плащане по договор за мес.09.2015 г.(13.10.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/М.Жекова-закуски мес.09.2015.docx

ЕТ "Димитър Язанов-Полковника" - плащане по договор за мес.10.2015 г. /05.11.2015 г./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Д.Язанов-обяд мес.10.2015.docx

ЕТ "Мария Жекова-Деси" - плащане по договор за мес.10.2015 г.(05.11.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/М.Жекова-закуски мес.10.2015.docx

ЕТ "Димитър Язанов-Полковника" - плащане по договор за мес.11.2015 г. /07.12.2015 г./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Д.Язанов-обяд мес.11.2015.docx 

ЕТ "Мария Жекова-Деси" - плащане по договор за мес.11.2015 г.(07.12.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Д.Язанов-обяд мес.11.2015.docx 

ЕТ "Мария Жекова-Деси" - плащане по договор за мес.12.2015 г.(22.12.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/М.Жекова-закуски мес.12.2015.docx 

"Бойдеви" ЕООД - плащане по договор за мес.09.2015 г.,10.2015 г., 11.2015 г. (22.11.2015 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Бойдеви-мес.09,10,11.2015г..docx

ЕТ "Димитър Язанов-Полковника" - плащане по договор за мес.12.2015 г. /23.12.2015 г./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Д.Язанов-обяд мес.12.2015.docx

"Бойдеви" ЕООД - плащане по договор за мес. 12.2015 г. (07.01.2016 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Бойдеви-мес.12.2015г..docx

ЕТ "Димитър Язанов-Полковника" - плащане по договор за мес.01.2016 г. /01.02.2016 г./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Д.Язанов-обяд мес.01.2016 г..docx

ЕТ "Мария Жекова-Деси" - плащане по договор за мес.01.2016 г.(01.02.2016 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/М.Жекова-закуски мес.01.2016 г..docx

ЕТ "Димитър Язанов-Полковника" - плащане по договор за мес.02.2016 г. /08.03.2016 г./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Д.Язанов-обяд мес.02.2016 г..docx

ЕТ "Мария Жекова-Деси" - плащане по договор за мес.02.2016 г.(08.03.2016 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/М.Жекова-закуски мес.02.2016 г..docx

ЕТ "Димитър Язанов-Полковника" - плащане по договор за мес.03.2016 г. /07.04.2016 г./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Д.Язанов-обяд мес.02.2016 г..docx

ЕТ "Мария Жекова-Деси" - плащане по договор за мес.03.2016 г.(07.04.2016 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/М.Жекова-закуски мес.03.2016 г..docx

"Бойдеви" ЕООД - плащане по договор за мес. 01.2016 г. /07.04.2016 г./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Бойдеви - 01.2016 г..docx 

"Бойдеви" ЕООД - плащане по договор за мес. 02.2016 г. /07.04.2016 г./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Бойдеви - 02.2016 г..docx

ЕТ "Димитър Язанов-Полковника" - плащане по договор за мес.04.2016 г. /05.05.2016 г./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Д.Язанов-обяд мес.04.2016 г..docx 

ЕТ "Мария Жекова-Деси" - плащане по договор за мес.04.2016 г.(05.05.2016 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/М.Жекова-закуски мес.04.2016 г..docx

"Бойдеви" ЕООД - плащане по договор за мес. 03.2016 г. /05.05.2016 г./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Бойдеви - 03.2016 г...docx

"Бойдеви" ЕООД - плащане по договор за мес. 04.2016 г. /02.06.2016 г./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Бойдеви - 04.2016 г..docx

ЕТ "Димитър Язанов-Полковника" - плащане по договор за мес.05.2016 г. /02.06.2016 г./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Д.Язанов-обяд мес.05.2016 г..docx

"Бойдеви" ЕООД - плащане по договор за мес. 05.2016 г. /02.06.2016 г./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Бойдеви -превоз- 05.2016 г..docx

ЕТ "Димитър Язанов-Полковника" - плащане по договор за мес.06.2016 г. /17.06.2016 г./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Д.Язанов-обяд мес.05.2016 г..docx

"Бойдеви" ЕООД - плащане по договор за мес. 05.2016 г. /06.07.16 г./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Бойдеви - 06.2016 г..docx

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка