Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

ОУ „Христо Ботев”, с. Левка взе участие в състезанието „БУКВОПЛЕТ”

24.03.2023

ОУ „Христо Ботев”, с. Левка взе участие в състезанието „БУКВОПЛЕТ”
Антон Михайлов от ОУ „Христо Ботев”, с. Левка взе участие в състезанието „БУКВОПЛЕТ”, което се провежда за втори път в община Свиленград от Дамски лайънс клуб „Свилена” - Свиленград.
В него участваха второкласниците от 4 училища от общината
СУ "Д-р Петър Берон" - гр. Свиленград,
I ОУ "Иван Вазов" - гр. Свиленград,
ОУ "Любен Каравелов" - гр. Свиленград,
ОУ "Христо Ботев" - с. Левка. Всяко едно от тях бе представено от своите първенци, или общо 17 ученика. Всички те показаха завидни знания по български език и направиха състезанието истински празник.
Антон Михайлов, възпитаник на г-н Емил Иванов, старши учител, начален етап, бе награден с грамота за участие в мероприятието.
© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка