Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „С БОТЕВ В СЪРЦЕТО“

07.02.2024

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

„С БОТЕВ В СЪРЦЕТО“,

ОРГАНИЗИРАН ОТ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ЛЕВКА

ПО ПОВОД 150-ГОДИШНИНАТА НА УЧИЛИЩЕТО

По повод 150 - годишнината от създаването си ОУ "Христо Ботев", с. Левка, общ. Свиленград организира конкурс за детска рисунка на тема „С Ботев в сърцето“.

Конкурсът ще стартира от 12 февруари 2024 г. и в него могат да участват ученици, разпределени в три възрастови групи:

- I група - I - II клас,

- II група - III - IV клас,

- III група - V- VII клас.

Всички участници в конкурса могат да участват с една своя творба в предпочитана от тях живописна, графична или приложна техника, като творбата трябва да е с размер 35/50 см, без паспарту.

Целта на конкурса е да се провокира у учениците желанието да потърсят информация за Христо Ботев и творчеството му и използвайки своето вдъхновение, мислене, въображение и творчески умения, да изразят на лист хартия как си го представят днес, в миналото или в бъдещето.

На гърба на всяко произведение е необходима следната информация: име на творбата, трите имена на автора, възраст, клас, училище, ръководител, телефон, имейл.

Творбите за конкурса се приемат на следния адрес: с. Левка, община Свиленград, обл. Хасково, ул. „Ж. Кюри“ № 2, ОУ „Христо Ботев“.

Награди: Ще бъдат връчени грамоти и награди за първо, второ и трето място във всяка възрастова група.

Крайният срок за участие в конкурса е 30.04.2024 г.

При допълнителни въпроси може да се свържете с нас на имейл: info-2605005@edu.mon.bg

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка