Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Предстоящ спортен празник по повод 150-годишнината на училището

22.04.2024

На 14.05.2024 г. в 10:00 часа училището в с. Левка ще се превърне в център на спортната емоция, тъй като ще се проведе голямо училищно спортно събитие. В този ден всички деца и ученици от трета сборна група до 7. клас ще се включат в разнообразни спортни активности. Това спортно събитие се провежда по повод 150-годишния юбилей на ОУ „Христо Ботев“, с. Левка и 17 май - Международния ден на предизвикателството и Ден на българския спорт - професионален празник на работещите в сферата на физическото възпитание и спорта.

Учениците ще имат възможност да опитат различни видове спорт. Децата от различните възрастови групи ще бъдат ангажирани със занимателни спортни игри. Учениците от начален етап ще вземат участие в масов крос. Момчетата от прогимназиален етап ще покажат своите умения на футболния терен, а момичетата от прогимназиален етап ще мерят сили в игра на народна топка.

Всички присъстващи ще бъдат свидетели на професионални демонстрации по борба и хандбал.

Този ден обещава да бъде изпълнен с енергия, спортни преживявания и изкуство.

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка