Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Резултати от конкурс за детска рисунка "С Ботев в сърцето"

13.05.2024

Резултати от конкурс за детска рисунка

По повод 150 - годишнината от създаването си ОУ "Христо Ботев", с. Левка, общ. Свиленград организира конкурс за детска рисунка на тема „С Ботев в сърцето“.

Конкурсът стартира на 12 февруари 2024 г. и в него участваха над 150 ученици, разпределени в три възрастови групи:

- I група - I - II клас,

- II група - III - IV клас,

- III група - V- VII клас.

Целта на конкурса бе да се провокира у учениците желанието да потърсят информация за Христо Ботев и творчеството му и използвайки своето вдъхновение, мислене, въображение и творчески умения, да изразят на лист хартия как си го представят днес, в миналото или в бъдещето.

КЛАСИРАНЕ В КОНКУРС ДЕТСКА РИСУНКА „С БОТЕВ В СЪРЦЕТО“.

След труден избор измежду стотици чудесни ученически творби компетентното жури в състав: Ивалина Кръстева – Недева, член на Сдружение на творците – Свиленград – председател;

Таня Колева – старши учител, прогимназиален етап по изобразително изкуство – член;

Таня Арнаудова - старши учител, начален етап и член на Сдружение на творците – Свиленград – член

Реши:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Динко Димитров Господинов - 2 клас - I място – l възр. гр. l - ll кл.

Евгения Юлиянова Бельова - 2 клас - ll място – l възр. гр. l - ll кл.

Кристиян Красимиров Костадинов - 2 клас - lll място – l възр. гр. l - ll кл.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Виктор Христов Насков – 4 клас - I място – ll възр. гр. - lll - lVклас

Емир Ейджанов Ертанов – 4 клас - ll място – ll възр. гр. - lll - lVклас

Адриана Иванова Бикова – 4 клас - lll място – ll възр. гр. - lll - lVклас

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Юсра Смаил Юсейн -6 клас - I място – lll възр. гр.V-Vll кл.

Али Александров Томов - 5 клас ll място – lll възр. гр.V-Vll кл.

Мириам Красимирова Божинова - 5 клас - lll място – lll възр. гр.V-Vll кл.

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка