Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

20.06.2024

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОУ "Христо Ботев", с. Левка ще сформира за учебната 2024/2025 година групи по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, както следва:

МОДУЛ ИЗКУСТВА - 1 група по народни танци с 10 участници I - IV клас, брой часове - 80;

МОДУЛ СПОРТ - 1 отбор по волейбол - момичета с 10 участнички V - VII клас, брой часове - 80

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка