Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Свободни места за ученици

Основно училище "Христо Ботев", с. Левка разполага със свободни места за ученици. За повече информация се свържете с училището.

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка