Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Съвет

 

Таня Петрова Кръстева - Председател 

Елена Георгиева Михалева Секретар 

Веселина Ангелова Теохарова - Член на съвета 

Костадинка Цветкова Филипова - Член на съвета 

Таня Желева Желева - Член на съвета

Веселина Христова Георгиева - Член на съвета 

Веселина Христова Иванова - Член на съвета

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка