Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

16.03.2020

Уважаеми ученици и родители,дните от 16март до 29 март 2020г.ще са неучебни.Решението е по заповед на министъра на здравеопазването,издадена във връзка с епидемичната обстановка и обявеното извънредно положение.В тази връзка ОУ"Христо Ботев"с.Левка прекратява присъствената форма на обучение и въвежда обучение от разстояние,за което ще се използват електронни учебници,фейсбук група и други достъпни ресурси.За учениците,които нямат достъп до интернет учителите ще изготвят работни листове,които ще се разпространяват чрез образователният медиатор или класен ръководител.
Разчитаме на съдействието на децата и родителите ,както и на кметовете по населени места,за да се справим с това извънредно положение.

Най-важното е да опазим здравето на децата и семействата.Бъдете здрави!Заедно ще се справим!

С уважение,
Петя Благоева - директор на ОУ"Христо Ботев"

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка