Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Директорът на основно училище „Христо Ботев“, с. Левка г- жа Петя Благоева е сред 104-те наградени директори от министъра на образованието и науката акад. Николай Денков

14.12.2021

Директорът на основно училище „Христо Ботев“, с. Левка г- жа Петя Благоева е сред 104-те наградени директори от министъра на образованието и науката акад. Николай Денков. В област Хасково с високото отличие са удостоени само двама директори.

Паричната премия се връчва от министъра на образованието и науката по инициатива на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

104 училищни директори от цялата страна ще получат индивидуални парични награди за прилагане на ефективни политики за постигане и поддържане на високи образователни резултати, в това число при обучение от разстояние в електронна среда. Премиите се връчват и за осигуряване на безопасна среда в училище, както и за организиране на присъствено обучение в условията на извънредна епидемична обстановка. Като мотив да бъдат отличени са също постиженията им на регионално и национално ниво, за прилагане на ефективни модели на взаимодействие с родителите и превръщането им в партньори на институцията, както и за мотивиране на педагогическите специалисти да въвеждат иновации в обучението.

Петя Благоева е директор на ОУ „Христо Ботев“, с. Левка от 24 години. През тези години основна цел в нейната работа е обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици от уязвими групи. През учебната 2021/2022 г. в училището се обучават 38 деца в две целодневни групи – трета сборна група /4- и 5- годишни/ и четвърта група /6 -годишни/ и 99 ученици от 1 до 7 клас от 10 населени места. Като 130 от обучаващите се са от уязвими групи. През настоящата учебна година по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст са обходени 14 ученици, реинтегриран е 1 ученик в 7 клас, записани за първи път са 3 деца в трета и четвърта група, проверени са записаните за първи път, както и тези, които са заминали за чужбина. По време на обучението от разстояние в електронна среда ОУ „Христо Ботев“, с. Левка използва образователната платформа Microsoft Teams. От тази учебна година за всички ученици са осигурени електронни устройства, част от които са по проект “Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“, а останалите - по проект „Равен шанс за всички“ по ОП НОИР, също така и закупени от бюджета на училището. За своите ученици училището е осигурило и мобилни карти за интернет. Учителите в училището работят с електронни учебници, ползват видеоуроци и мултимедийни презентации, използват и платформи като Kahoot и Learningapps. Училището разполага с два интерактивни дисплея и интерактивна дъска. През годините ученици от ОУ „Христо Ботев“, с. Левка заемат призови места на състезания, конкурси, рецитали и четения - СБНУ, „Многознайко“, ХИППО- състезание по английски език, Литературен конкурс, посветен на годишнина от смъртта на Христо Ботев, организиран от БУ „Христо Ботев“, гр. Алзира, Испания, конкурс „Завещано от Апостола“, организиран от ОП „Младежки център“, гр. Хасково - в направления по учебните предмети български език и литература, математика, английски език, човекът и природата. Също така участват и се отличават в творчески конкурси като: „Вълшебна Коледа“ – Община Свиленград, „Пролет, младост, красота“ – Община Свиленград, НК „Уловени мигове из живота на училището“, гр. Добрич, НК „Дъга от таланти“, гр. Пловдив, Международен детски Лайънс конкурс „Плакат за мир“.

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка