Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Учебни планове

 

Учебен план - 1 клас, 2021/2022 уч. г.

 

 

Учебен план - 2 клас, 2021/2022 уч. г.

 

 

Учебен план - 3 клас, 2021/2022 уч. г.

 

 

Учебен план - 4 клас, 2021/2022 уч. г.

 

 

Учебен план - 5 клас, 2021/2022 уч. г.

 

 

Учебен план - 6 клас, 2021/2022 уч. г. 

 

 

Учебен план - 7 клас, 2021/2022 уч. г.

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка