Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Учебни планове

 

Учебен план - 1 клас, 2023/2024 уч. г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ucheben plan 1 klas, 23-24.pdf

 

Учебен план - 2 клас, 2023/2024 уч. г.

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ucheben plan 2 klas, 23-24.pdf

 

Учебен план - 3 клас, 2023/2024 уч. г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ucheben plan 3 klas, 23-24.pdf

 

Учебен план - 4 клас, 2023/2024 уч. г.

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ucheben plan 4 klas, 23-24.pdf

 

Учебен план - 5 клас, 2023/2024 уч. г.

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ucheben plan 5 klas, 23-24.pdf

 

Учебен план - 6 клас, 2023/2024 уч. г. 

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ucheben plan 6 klas, 23-24.pdf

 

Учебен план - 7 клас, 2023/2024 уч. г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ucheben plan 7 klas, 23-24.pdf

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка