Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Учебни планове

 

Учебен план - 1 клас, 2020/2021 уч. г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/учебен план 1.pdf

 

Учебен план - 2 клас, 2020/2021 уч. г.

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/учебен план 2.pdf

 

Учебен план - 3 клас, 2020/2021 уч. г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/учебен план 3.pdf

 

Учебен план - 4 клас, 2020/2021 уч. г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/учебен план 4.pdf

 

Учебен план - 5 клас, 2020/2021 уч. г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/учебен план 5 .pdf

 

Учебен план - 6 клас, 2020/2021 уч. г. 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/учебен план 6.pdf 

 

Учебен план - 7 клас, 2020/2021 уч. г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/учебен план 7.pdf

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка