Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Събиране на оферти с обява

 •  Специализиран превоз на деца и ученици от населените места по местоживеене в Община Свиленград до ОУ „Христо Ботев” село Левка и обратно през учебната 2018 - 2019 год.

1. Обява (27.08.2018 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_obiava_prevoz.pdf

2. Документация за участие (27.08.2018 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_dokumentacia_prevoz.pdf

3. Техническа спецификация (27.08.2018 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_tehn_spec_prevoz.pdf

4. Приложения (27.08.2018 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_Prilojeniq_Transport.docx

5. Информация за публикувана обява (27.08.2018 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_informaciq_prevoz.pdf

6. Информация за публикувана обява (04.09.2018 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_udaljavane_transport.pdf

7. Протокол (10.09.2018 г.)

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_protokol_transport.pdf

8. Договор (17.09.2018 г.)

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_Dogovor-prevoz.pdf

 

 

 • Приготвяне и доставка на готова храна(обяд) за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на ОУ „Христо Ботев” с. Левка, общ. Свиленград през учебната 2018-2019 г.
1. Обява (20.08.2018 г.)
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_obiad_obiava.pdf
2. Документация за участие (20.08.2018 г.)
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_obqd_dokumentacia_za_uchastie.pdf
3. Техническа спецификация (20.08.2018 г.)
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/техническа-спецификация.pdf
4. Приложения (20.08.2018 г.)
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_приложения_обяд.docx
5. Информация за публикувана обява (20.08.2018 г.)
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_Informacia_obiad.pdf
6. Информация за публикувана обява (28.08.2018 г.)
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_udaljavane_obiad.pd
7. Протокол (04.09.2018 г.)
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_protokol_obiad_2.pdf
8. Договор (17.09.2018 г.)
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_dogovor_obiad.pdf

 • Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „Закуска“, за ПГ (подготвителна група) и учениците от I до  IV клас на ОУ „Христо Ботев“ с. Левка, общ. Свиленград, през учебната 2018 -2019 г.

1. Обява (20.08.2018 г.)
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_zakuski_Obqva.pdf
2. Документация за участие (20.08.2018 г.)
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018-zakuski_dokumentacia_za ucastie.pdf
3. Техническа спецификация (20.08.2018 г.)
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_Tehn_specif_zakuski.pdf
4. Приложения (20.08.2018 г.)
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_Приложения_закуски.docx
5. Информация за публикувана обява (20.08.2018 г.)
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_informacia__zakuski.pdf
6. Информация за публикувана обява (28.08.2018 г.)
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_udaljavane_zakuski.pdf
7. Протокол (04.09.2018 г.)
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_protokol_zakuski.pdf
8. Договор (17.09.2018 г.)
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/2018_dogovor_zakuski.pdf

 • Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „Закуска“, за ПГ (подготвителна група) и учениците от I до  IV клас на ОУ „Христо Ботев“ с. Левка, общ. Свиленград, през учебната 2017 -2018 г.

 1. ОБЯВА  (17.08.2017 г. )
 2. УКАЗАНИЯ (17.08.2017)
 3. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ (17.08.2017)
 4. ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 - Проект на договор (17.08.2017)
 5. ПРИЛОЖЕНИЯ (17.08.2017)
 6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА (17.08.2017)
 7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА- УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ (29.08.2017)

 8. ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ (04.09.2017)

 9. ДОГОВОР (15.09.2017 г.) 

 

 • Приготвяне и доставка на готова храна(обяд) за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на ОУ „Христо Ботев” с. Левка, общ. Свиленград през учебната 2017-2018 г.

 1. ОБЯВА (17.08.2017)
 2. УКАЗАНИЯ (17.08.2017)
 3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 – Проект на договор (17.08.2017)

 4. ПРИЛОЖЕНИЯ  (17.08.2017)

 5.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА (17.08.2017)

 6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА- УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ (29.08.2017)

 7. ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ (04.09.2017)

 8.  ДОГОВОР (15.09.2017 г.)

 

 •  Специализиран превоз на деца и ученици от населените места по местоживеене в Община Свиленград до ОУ „Христо Ботев” село Левка и обратно през учебната 2017/2018 год.
 1. ОБЯВА (17.08.2017)
 2. УКАЗАНИЯ (17.08.2017)

 3. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ (17.08.2017)

 4.  Проект на договор (17.08.2017)

 5.  ПРИЛОЖЕНИЯ  (17.08.2017)

 6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА (17.08.2017)

 7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 3, Т.1 ЗОП

 8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА- УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ (29.08.2017)

 9.  ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ (04.09.2017)

 10.  ДОГОВОР (15.09.2017 г.)

 

 

 

 •  „Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „Закуска”, за ПГ(подготвителна група)  и учениците от I до IV клас на ОУ „Христо Ботев” с. Левка, общ. Свиленград, през учебната 2016-2017 г.”

Информация по чл.44, ал.3, т.1 ЗОП

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Информация по чл.44,ал.3,т.1 ЗОП-закуски.docx

ОБЯВА /16.08.2016 г. 15:00ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ЗАКУСКИ- ОБЯВА.pdf

ПРИЛОЖЕНИЯ /16.08.2016 г.-15:03ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Приложения - закуски 2016- 2017.docx

Приложение № 9 - Проект на договор

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Закуска(1) -ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf 

УКАЗАНИЯ/16.08.2016 г. 15:10ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Указания-zakuski-2016.pdf

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ /16.08.2016 г. 15:15ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Техническо задание-zakuski-2016.pdf

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА /16.08.2016 г. 15:25ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Информация обява-закуски.pdf

ЗАКУСКИ - Информация за обява от 25.08.2016 г. /25.08.2016 г.-13:57ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ZAKUSKI 2016-2017.pdf

Протокол - закуски /07.09.2016 г. - 13:10 ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Протокол - закуски.pdf 

Договор закуски   /15.09.2016 г. - 13:48 ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Dogovor -zakuski 2016-2017-ilovepdf-compressed.pdf

 

 •  „Приготвяне и доставка на готова храна(обяд) за учениците от І до VІІІ клас на целодневна организация на учебния процес на ОУ „Христо Ботев” с. Левка, общ. Свиленград за учебната 2016-2017 г.”

Информация по чл.44, ал.3, т.1 ЗОП

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Информация по чл.44,ал.3,т.1 ЗОП-обяд.docx

ОБЯВА /16.08.2016г. 15:40ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Обява-обяд 2016-2017.pdf 

ПРИЛОЖЕНИЯ  /16.08.2016 г. 15:45 ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Приложения -обяд 2016-2017.docx
Приложение № 9 - Проект на договор
http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Обяд ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf

УКАЗАНИЯ/16.08.2016г. 15:50ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Указания-обяд.pdf

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ/16.08.2016г. 15:55ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Техническо задание - обяд 2016- 2017.pdf

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА/16.08.2016г. 16:00ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Информация обява-обяд.pdf

ОБЯД - Информация за обява от 25.08.2016 г. /25.08.2016 г.-13:55ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/OBIAD 2016-2017.pdf 

Протокол обяд - /07.09.2016 г.- 14:20 ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Протокол - обяд.pdf 

Договор за обяд - /15.09.2016 г.- 13:52 ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Dogovor obiad - 2016-2017 г.-ilovepdf-compressed.pdf

 

 •  “Специализиран превоз на деца и ученици от населените места по местоживеене в Община Свиленград до ОУ „Христо Ботев” село Левка и обратно през учебната 2016/2017 год.”

Информация по чл.44, ал.3, т.1 ЗОП

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Информация по чл.44,ал.3,т.1 ЗОП-превоз.docx

ОБЯВА/16.08.2016г. 16:10ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ПРЕВОЗ-обява-compressed.pdf 

ПРИЛОЖЕНИЯ /16.08.2016г. 16:10ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Приложения превоз2016-2017.docx

Приложение № 14 - Проект на договор

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Превоз ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf

УКАЗАНИЯ /16.08.2016 г. 16:20 ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Указания към участниците 2016-2017.pdf

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ/16.08.2016г. 16:25ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ-превоз2016-2017.doc

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА/16.08.2016г. 16:30 ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Информация - обява-превоз.pdf 

ПРЕВОЗ - Информация за обява от 25.08.2016 г. /25.08.2016 г. 13:48 ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/PREVOZ 2016-2017.pdf 

Протокол транспорт - 07.09.2016 г.- 14:27 ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/protokol transport 2016-2017

Договор за превоз на ученици - /15.09.2016 г.-13:54ч./

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Dogovor prevoz 2016 2017 n.pdf

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка